Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 5 6 29 40 / 281 Bài viết

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)

Câu 1: Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC. [...]

THÔNG BÁO: Về việc nộp bài dự thi tìm hiểu 45 năm Trường Đại học PCCC

Căn cứ Kế hoạch số 1302/KH-T06-P2 ngày 06/11/2020 của Trường Đại học PCCC về việc phân công nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung các hoạt động [...]

THÔNG BÁO: Kết quả trúng tuyển theo phương thức 1 Đại học PCCC hệ Chính quy tuyển mới năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Cục đào tạo về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021; Căn cứ Công văn số 1655/X02-P2 ngày 1 [...]

THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2021 - 2022 như sau: I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ [...]

Đề án tuyển sinh năm 2021

I.THÔNG TIN CHUNG Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường Trường Đ [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo lớp lái xe ô tô chữa cháy năm 2020 – 2021

Căn cứ kế hoạch số 466/KH-T06-P1 ngày 05 tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học PCCC về việc tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2020-2 [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chuyên ngành PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chuyên ngành PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020-2021 như sau: Th [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC24 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa TC24 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 - 2021 như sau: Thí sinh có thể t [...]

Thông báo Tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo điều chỉnh một số nội dung tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ hai – Đại học PCCC theo Đề án 01/ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 12 liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 12 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học như sau: Phía Bắc: T [...]
1 2 3 4 5 6 29 40 / 281 Bài viết