Giảng viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 12/5/2020 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Đại úy Lưu Ngọc Long – giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị và KHXHNV đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hội đồng đánh giá luận án gồm có 07 thành viên do PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Đến dự lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của đồng chí Lưu Ngọc Long có đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, giáo viên hướng dẫn đồng chí Long, giáo viên Bộ môn Lý luận chính trị và KHXHNV cùng bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của đồng chí Long.

 

Ngay sau khi Hội đồng công bố các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện bảo vệ, lý lịch khoa học của nghiên cứu sinh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Long báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình với đề tài “Đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến 2016”. Nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Long đã làm rõ quá trình hoạch định, hiện thực hóa cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng từ 2001 đến 2016.

 

Những câu hỏi do Hội đồng đặt ra đều được đồng chí Lưu Ngọc Long trả lời rõ ràng, logic, thuyết phục được các thành viên trong Hội đồng cũng như các đại biểu tham dự tại buổi bảo vệ.

 

Sau thời gian thảo luận, Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá kết quả của luận án Tiến sĩ do đồng chí Lưu Ngọc Long thực hiện. Kết quả đạt 07/07 (100%) phiếu nhất trí tán thành việc đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Long.

 

Phát biểu kết luận tại buổi bảo vệ, đồng chí PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà và đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải đã đánh giá cao ý nghĩa về  lý luận và thực tiễn của luận án do đồng chí Lưu Ngọc Long nghiên cứu. Một số yêu cầu của Hội đồng chấm luận án, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đồng chí Long chỉnh sửa để luận án hoàn thiện hơn.

 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Ngọc Long:

 

Các đồng chí lãnh đạo Trường Đại học PCCC và đồng nghiệp chúc mừng tân Tiến sỹ.

 

 

Các thầy cô giáo trong hội đồng khoa học chúc mừng tân Tiến sỹ.

 

Thanh Nhàn – Tất Thắng (BM1)

 

Máy hút, đẩy khói di động – Giải pháp thoát khói hữu hiệu trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 8. Chuyên ngành: Tổ chức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy bột và bình chữa cháy bột CO2