Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Ngày 16/10/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhà trường.

Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thông báo nhanh

kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Trong đó, nêu rõ: sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần, trách nhiệm cao, với phương châm là “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, sáng 13/10/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và nguyên lãnh đạo Bộ Công an đến dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng 5 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ, trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng lực lượng có nhiều giải pháp mang tính đột phá; hệ thống các quy định của pháp luật, các quy định về quy chế làm việc, quy trình công tác được bổ sung hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện hơn cho các mặt công tác của lực lượng CAND.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII xác định: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng CAND; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ CATW, của các tổ chức đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiểu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước…

PV

 

Trường Đại học PCCC đoạt giải khuyến khích toàn đoàn trong Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ IV năm 2014 – Cụm thi số 2
Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Trường Đại học PCCC tham dự chương trình “Sinh viên với biển đảo” năm 2013.
Trường ĐHPCCC tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19