Hội thảo “Xây dựng học liệu số cho các học phần Cơ sở ngành PCCC&CNCH”

Ngày 09/07/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức hội thảo “Xây dựng học liệu số cho các học phần Cơ sở ngành PCCC&CNCH”.

 

Được sự ủy quyền của đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, đồng chí Thượng tá, TS. Trương Quang Vinh – Trưởng Bộ môn Cơ sở ngành Chủ trì hội thảo. Tham gia hội thảo có đồng chí PGS, TS Phạm Kim Chung – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội khách mời; đồng chí Lê Sinh Hồi – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo cùng lãnh đạo và giáo viên Bộ môn Cơ sở Ngành.

Đồng chí Thượng tá Trương Quang Vinh – Trưởng Bộ môn Cơ sở Ngành Chủ trì hội thảo.

 

Tại buổi hội thảo, đồng chí Thượng tá Trương Quang Vinh – Trưởng Bộ môn Cơ sở Ngành trình bày báo cáo, nêu tầm quan trọng của việc xây dựng số liệu cho các học phần Cơ sở Ngành PCCC.

 

Đồng chí PGS, TS. Phạm Kim Chung – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

 

Tham gia phát biểu tại hội thảo, đồng chí PGS, TS Phạm Kim Chung đã trình bày nội dung chuyển đổi số và số hóa học liệu giảng dạy trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, gây tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn về thiếu hụt lao động trình độ cao, có chuyên môn, kỹ năng. Do đó, để đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, cần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển giáo dục đại học; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo; áp dụng công nghệ vào quá trình giảng dạy; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

 

Việt Nam đang ở mức độ số hóa thấp. Cần phải thay đổi tư duy giáo dục từ những bước cơ bản. Để làm được điều đó trước tiên phải thay đổi, xây dựng mô hình học liệu số, từng bước đưa giáo dục tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thay vì học trên mô hình lớp học truyền thống, nên áp dụng mô hình lớp học đảo ngược; chuyển từ không gian nhóm sang không gian cá nhân, ứng dụng smart phone và máy tính kết nối internet, quan tâm đến năng lực và phát triển nguồn học liệu mở. Định hướng dạy học infographic, tạo liên kết nội dung với nguồn khác, xây dựng kho video bài giảng, xây dựng hệ thống mô phỏng 2D, 3D, đổi mới phương pháp dạy theo Flipped Learning. Đây là chiến lược xây dựng mô hình dạy học đáp ứng yêu cầu người học trong thời gian tới.

 

Đồng chí Thượng úy Đặng Tuấn Tú – Giáo viên Bộ môn Cơ sở Ngành trình bày ý kiến tham luận tại hội thảo.

 

Đồng chí Đặng Tuấn Tú – Giáo viên Bộ môn Cơ sở Ngành trình bày phần xây dựng bài giảng điện tử, thực trạng và giải pháp. Đề tài nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử đã và đang được thực hiện, ứng dụng trong năm học tới. Việc xây dựng bài giảng điện tử của giáo viên Bộ môn Cơ sở Ngành đã được triển khai, có sản phẩm là các bài giảng điện tử có nội dung chuyên môn cao, hình ảnh, âm thanh video sinh động, phù hợp với chương trình chi tiết môn học. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan, vì xây dựng với trang thiết bị thô sơ, tự chế nên chất lượng hình ảnh chưa cao, cần được quan tâm đầu tư hơn nữa để có giảng viên có thêm động lực thực hiện xây dựng bài giảng điện tử có chất lượng tốt nhất để truyền tải nội dung cho người học. Qua đó, cũng đưa ra một số giải pháp, đề xuất như coi việc xây dựng bài giảng điện tử là trọng tâm, bước chuyển mình tất yếu của việc giảng dạy trong bối cảnh cách mạng 4.0; thành lập đề án xây dựng phòng sản xuất học liệu số nhằm đảm bảo điều kiện để giáo viên tham gia xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số.

 

Đồng chí Thượng tá Trương Quang Vinh chủ trì kết luận, các môn học của Bộ môn Cơ sở Ngành đang từng bước xác định, tìm tòi, thu thập video, hình ảnh minh họa, ứng dụng, tiếp cận những phần mềm mô phỏng đám cháy; từng bước đưa hệ thống các môn học của bộ môn tiến tới số hóa, chuyển đổi số cũng như mô hình giảng dạy để đáp ứng đạt hiệu quả cao nhất trong truyền tải kiến thức cho người học. Và tiến xa hơn là xây dựng học liệu số đối với tất cả các khoa, bộ môn trong toàn trường, cải tiến nền giáo dục để hòa nhập với bước tiến của xã hội./.

 

Thu Thủy (TT1) – Tuấn Tú (BM5)

 

 

 

Giảng viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Bang Nga
Những nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới
Bộ Tài chính ban hành Thông tư Số: 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy