dhpccc

ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG

Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức PCCC đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực PCCC theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công An.Email của bạn:


Mật khẩu:


Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây

Minh: 0888 583 114