dhpccc

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 136

Đối với cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực PCCC theo quy định của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Lưu ý: Sau khi người học hoàn thành đăng ký, khi có kế hoạch mở lớp cán bộ nhà trường sẽ trực tiếp liên lạc thông báo và hướng dẫn tham gia khóa học đối với người học.
Hotline 0988.194.114 hoặc 0982.064.399

Do nâng cấp website theo yêu cầu bảo mật dữ liệu, nên thông tin người đăng ký học các lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP trước ngày 01/5/2022 cần được cập nhật lại. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia khóa học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC mà chưa đăng ký hoặc đăng ký trước ngày 1/5/2022 thì đăng ký lại tại website này!

Họ và tên đệm* (Cố định):
Tên* (Cố định):
Ngày sinh*:
Giới tính*: Nam Nữ
Số CCCD/CMND*:
Ngày cấp CCCD/CMND*:
Nơi cấp CCCD/CMND*:
Đơn vị công tác*:
Đăng ký khóa học*:
(Có thể chọn nhiều khóa học đồng thời)
Cá nhân hành nghề chỉ huy thi công về PCCC (21 ngày)
Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC (15 ngày)
Cá nhân hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC (19 ngày)
Cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC (35 ngày)
Chọn 1 địa điểm học*: Hà Nội Đà Nẵng TP HCM
Địện thoại *(Cố định):
Email *(Cố định):
(Để đăng nhập và sửa ĐK)
Mật khẩu đăng nhập *:
(Để đăng nhập và sửa ĐK)
Mã hình ảnh*:

Đ/c Hồng: 0988.194.114