Mời quảng cáo

Mời các tổ chức, cá nhân muốn đăng quảng cáo trên trang điện tử trường Đại học PCCC xin vui lòng liên hệ với Ban biên tập Website theo số điện thoại: 0243 553 7759; Hotline: 0982950580

 

 

 

 

 

Phúc lợi tốt thật.
Chỉ vì gã hàng xóm.
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng khối cán bộ, giáo viên chào mừng Kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)