Nghiệm thu sáng kiến cải tiến của giáo viên Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn

Ngày 4/5/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu sáng kiến cải tiến do các giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trung tá, TS. Hoàng Ngọc Thắng – Ủy viên phản biện; đồng chí Thiếu tá, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – Ủy viên; đồng chí Đại úy Lưu Ngọc Long – Ủy viên; đồng chí Trung tá Đặng Trung Khánh – Ủy viên; đồng chí Thượng úy Trịnh Văn Biên – Thư ký; cùng toàn thể giảng viên bộ môn Lý luận chính trị và KHXHNV.

Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến của giáo viên Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn.

Sau khi đồng chí Thư ký hội đồng đọc các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu các sáng kiến, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, quy trình buổi nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí giảng viên chủ trì nghiên cứu đã trình bày tóm tắt sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa cũng như sản phẩm của sáng kiến mang lại trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học PCCC.

Sáng kiến cải tiến số 1: “Sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức giờ thảo luận học phần Tâm lý học”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Sáng kiến cải tiến số 2: “Sử dụng một số trò chơi dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần CNXHKH tại Trường Đại học PCCC ”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Thị Huệ, tham gia: đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa, tính thực tiễn của sáng kiến và những hiệu quả sáng kiến. Cả hai sáng kiến đều đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, điều này được thể hiện rõ trong các sản phẩm của sáng kiến. Hội đồng đồng ý nghiệm thu cả 02 sáng kiến cải tiến đạt loại xuất sắc. Tuy nhiên, các tác giả cần chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật, trình bày theo đúng quy định, và các góp ý của các thành viên trong hội đồng để hoàn thiện theo đúng thời gian quy định.

Thanh Nhàn – Tất Thắng (BM1)

 

 

 

 

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất bao bì giấy trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lăng chữa cháy đa năng cầm tay phục vụ công tác chữa cháy”
Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC, CNCH thử nghiệm thành công rôbốt tìm kiếm mục tiêu dưới nước (ROV) hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thực tế.