Những trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

 

Ngày 19/8/2020 là tròn 75 năm Ngày Truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020). Nhìn lại chặng đường 75 năm lịch sử đi cùng đất nước, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã gắn liền với những trang sử hào hùng của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra, lực lượng Công an nhân dân (CAND) chính thức được thành lập vào đúng ngày cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội (19/8/1945). Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung bộ lập Sở Trinh sát, Nam bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Đây được coi là những tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức này đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thời gian này, các tổ chức đã thực hiện trấn áp những tên cầm đầu các đảng phái phản động, những tên quan lại, tay sai của Pháp và phát xít Nhật, kịp thời thu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu. Cùng với những hoạt động trấn áp bọn phản cách mạng, lực lượng Liêm phóng Bắc bộ và Tự vệ chiến đấu, Công nhân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc đã bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Chính phủ lâm thời từ căn cứ về Hà Nội.

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng CAND đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả của cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã cùng với quân và dân cả nước đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài 9 năm đầy gian khổ, hy sinh. Với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng CAND đã tham gia tiến công, tiêu diệt, vây hãm địch, bảo vệ an toàn các cơ quan chính quyền, đoàn thể, bảo vệ vận chuyển tài liệu, kho tàng, tài sản quốc dân và tản cư nhân dân ra khỏi vùng có chiến sự. Trong vùng địch tạm chiếm, lực lượng CAND đã xây dựng cơ sở nắm tình hình, tham gia diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp bọn mật thám, phản động nguy hiểm, tổ chức nhiều trận đánh ngay trong lòng địch. Trong vùng tự do và hậu phương căn cứ cách mạng, lực lượng CAND đã bố trí lại lực lượng trinh sát, bảo vệ vũ trang và tổ chức Công an xã; đấu tranh chống hoạt động do thám, gián điệp và bọn phản động tay sai; phối hợp với các lực lượng vũ trang bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ hậu phương và khu căn cứ kháng chiến. Trên khắp các chiến trường, nhất là trong các chiến dịch lớn, như: chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947, chiến dịch Biên Giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, lực lượng CAND đã phối hợp với lực lượng Quân báo tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an toàn giao thông liên lạc và các cuộc hành quân, trú quân của bộ đội, bảo vệ an toàn lãnh tụ và các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến; phát động phong trào “Bảo mật, phòng gian”; phong trào “Ba không” trong nhân dân; tổ chức phá tề, trừ gian, bao vây kinh tế địch; bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích.

 

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước hào hùng, cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm khác để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa diễn ra rất gay go, phức tạp và quyết liệt. Lực lượng CAND đã triển khai các mặt công tác củng cố và tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt; tiến hành đấu tranh dập tắt các vụ nhen nhóm phản động và hoạt động gây bạo loạn của bọn phản cách mạng, đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp của kẻ địch nhằm phá hoại miền Bắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế, cơ quan, xí nghiệp, các công trình quốc phòng, an ninh, công trình văn hoá – xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Tổ chức cho nhân dân đi sơ tán khỏi vùng có chiến sự ác liệt. Đấu tranh trấn áp, bắt giữ, xử lý hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm. Kịp thời dập tắt các vụ cháy lớn, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

 

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng CAND đã vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam; bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, chỉ huy chiến dịch, bảo vệ các cuộc hành quân, vận chuyển vũ khí, phương tiện, lương thực ra chiến trường; bảo vệ bí mật các kế hoạch và các mũi tấn công chiến lược. Lực lượng điệp báo, tình báo CAND đã tiến sâu vào hang ô của địch, thu thập, cung cấp nhiều tin tức tình báo có giá trị chiến lược, chiến thuật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lần lượt đánh bại các chiến lược của đế quốc Mỹ, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Ngày 30/4/1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức phản cách mạng, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch. Chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập, móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

 

Trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới của đất nước, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả lĩnh vực này. Đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Tiến hành triển khai nhiều biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời và đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tạo thế và lực vào sự nghiệp đổi mới và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương.

 

Trải qua các cuộc đấu tranh oanh liệt trên mỗi chặng đường cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với lợi ích dân tộc và giai cấp, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và lập nhiều chiến công hiển hách, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang của Tổ quốc, quê hương. Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. /.

 

Diệp Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ninh: Vứt mẩu thuốc lá vào can xăng, 3 người chết cháy
Bạc Liêu: Cháy kho chứa hóa chất, nhiều người dân hoảng sợ.
TPHCM: Nổ bồn chứa dầu, 3 người thương vong.