THÔNG BÁO: Về mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2020 như sau:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với Đại học PCCC hệ chính quy trong ngành Công an là 17,75 điểm, trong đó mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên là tổng điểm của kết quả thi 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Trân trọng thông báo!

 

Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Trường Đại học PCCC

 

Thông báo: Kết quả thi, bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp khóa D25 niên khóa 2009 – 2014.
THÔNG BÁO: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chiêu sinh các lớp tin học đối với học viên Khóa D28
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC năm 2020