Hội thảo nghiệm thu chuyên đề, sáng kiến cải tiến Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo – Đại học PCCCHội đồng nghiệm thu do đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Tuấn – nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch; 06 thành viên khác là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Thị Điệp đã báo cáo tóm tắt tính cấp thiết, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa lý luận và thực tiễn; những kết quả nghiên cứu cơ bản của sáng kiến và nhấn mạnh những hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến cải tiến vào việc thực hiện công tác chuyên môn.

 

 

  

 

  

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt nhận xét, đánh giá, góp ý kiến về từng nội dung cụ thể trong sáng kiến cải tiến. Các ý kiến đều khẳng định việc nghiên cứu sáng kiến cải tiến là rất cần thiết, gắn trực tiếp với công việc chuyên môn của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời phục vụ nhiệm vụ công tác của nhà trường; bố cục chuyên đề gồm 03 phần là phù hợp với một sáng kiến cải tiến. Tác giả đã áp dụng sáng kiến vào việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của học viên khóa D31 về hoạt động giảng dạy của giáo viên; kết quả, sáng kiến đã giúp giảm thời gian phát và nhập phiếu, giảm chi phí in sao phiếu; đồng thời tạo tâm lý thoải mái, hứng thú và thuận lợi đối với học viên. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đã góp ý, đề nghị tác giả chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề để sáng kiến hoàn thiện hơn. Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu và đánh giá chuyên đề đạt kết quả tốt.

 

Đức Tiến – Hồng Chinh (P9)

 

 

Ứng dụng Drone trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Khoa Phòng cháy: Một số kết quả trong quá trình hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học gắn liền với xây dựng phòng thí nghiệm và phòng học chuyên ngành