Lễ ký kết C23 và T34

     Ngày 27/2/2009, tại trụ sở Cục Cảnh sát PCCC số 2 Đinh Lễ – Quận Hoàn Kiếm, Trường Đại học PCCC (T34) và Cục Cảnh sát PCCC (C23) đã ký bản Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và hoạt động thực tiễn. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết giữa 2 bên có đồng chí Thiếu tướng Triệu Văn Đạt – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, đồng chí Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III và các đơn vị chức năng của 2 Tổng cục (C28, X14).

     Bản quy chế quy định về các nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa C23 và T34 trong đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nguồn nhân lực làm công tác PCCC, NCKH, chuyển giao công nghệ, trao đổi, cung cấp thông tin và các hoạt động thực tiễn PCCC trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của hai bên và các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định hiện hành của nhà nước và của Bộ Công an…
     Phát biểu tại lễ ký kết, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục II và lãnh đạo Tổng cục III đều hoan nghênh việc làm này của C23, T34 và hy vọng thông qua Quy chế này sẽ tạo một hành lang pháp lý thông thoáng để mỗi cán bộ Cục Cảnh sát PCCC và cán bộ, giáo viên Trường Đại học PCCC có thể phát huy cao nhất khả năng, năng lực chuyên môn đóng góp vào sự nghiệp chung là xây dựng lực lượng PCCC vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, từ Quy chế phối hợp này, C23 sẽ chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát PCCC các địa phương phối hợp với nhà trường nhằm phát huy hiệu quả của Quy chế trong toàn lực lượng PCCC./.


PV

 

Công đoàn trường Đại học PCCC thăm quan du lịch Đồ Sơn-Hải Phòng.
Tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2013 cho cán bộ, giáo viên mới tuyển dụng
Bế giảng Lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo phòng thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khóa 2 năm 2013