TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn

Phó Hiệu trưởng:

Đại tá, TS. Phạm Văn Năm

Đại tá, TS. Lê Quang Hải

Đại tá, TS. Lã Xuân Lực

Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Hải

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

2. Phòng Tổ chức cán bộ;

3. Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng;

4. Phòng Quản lý học viên;

5. Phòng Quản lý đào tạo;

6. Phòng Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học;

7. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo;

8. Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học;

9. Phòng Hậu cần;

10. Phòng Quản lý nhà ăn.

III. CÁC KHOA – BỘ MÔN

1. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

2. Khoa Phòng cháy;

3. Khoa Chữa cháy;

4. Khoa Cứu nạn, cứu hộ;

5. Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn;

6. Bộ môn Khoa học cơ bản;

7. Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an;

8. Bộ môn Quân sự, thể dục, thể thao;

9. Bộ môn Cơ sở ngành Phòng cháy chữa cháy;

10. Bộ môn Ngoại ngữ.

IV. TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

2. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện;

3. Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe;

4. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học;

5. Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy.

Mỗi Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, Tạp chí do Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng; Giám đốc trung tâm, Tổng biên tập phụ trách, có từ 02 đến 03 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ môn; Phó Trưởng phòng; Phó Giám đốc trung tâm; Phó Tổng biên tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử phát triển
Cơ sở vật chất
Về nhà trường