Trường Đại học PCCC tham gia phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện một số cảnh quay của bộ phim 50 tập “Lửa ấm”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu và theo công văn về việc phối hợp thực hiện Dự án phim truyền hình về PCCC&CNCH của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 18/5/2020, Trường Đại học PCCC đã cử 02 giáo viên Khoa Chữa cháy và Khoa Cứu nạn, cứu hộ, các đơn vị chức năng và gần 300 lượt học viên cùng các trang thiết bị, cơ sở vật chất tham gia phối hợp và cố vấn cho các phân đoạn của 50 tập phim “Lửa ấm” tại cơ sở 2 Trường Đại học PCCC xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

 

Một số hình ảnh của các phân đoạn trong bộ phim:

  

 

Quá trình tham gia cố vấn, hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm sản xuất phim Truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam thể hiện được sự gắn kết, phối hợp với nhau giữa Trường Đại học PCCC với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH  trong việc tuyên truyền về người lính PCCC&CNCH. Giúp người dân có thể hiểu hơn về quá trình rèn luyện và chiến đấu của người lính chống giặc lửa.

Bùi Vũ (K3) – Vương Khôi (K4)

 

 

 

 

Suy luận logic.
CHIẾC MŨ THÂN THƯƠNG
Mối quan hệ giữa vợ và tiền.