Trường Đại học PCCC tổ chức tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 611/TB-T06-P1 ngày 05/6/2020 của Bộ Công an, Trường Đại học PCCC tổ chức tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020 – 2021.

 

 

Đối với đào tạo trình độ Tiến sỹ

Trường Đại học PCCC tuyển sinh 05 chỉ tiêu, xét tuyển vào tháng 10/2020, với chuyên ngành đào tạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), theo hình thức chính quy tập trung. Đối tượng dự tuyển là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các Trường CAND và cơ quan Bộ hoặc lãnh đạo cấp phòng và tương đương  hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

Hình thức xét tuyển qua đánh giá Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh. Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành PCCC&CNCH. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngoài ngành Công an phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy (không yêu cầu có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển)

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh; chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

Đối tượng dự thi  phải có 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Đối với đào tạo trình độ Thạc sỹ

Trường Đại học PCCC tuyển sinh 20 chỉ tiêu vào tháng 8/2020 với chuyên ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) theo hình thức chính quy không tập trung (2 năm).

Đối tượng trong lực lượng CAND là giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan  Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các địa phương, đơn vị; cán bộ có chức danh chuyên viên, nghiên cứu viên, trợ lý công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đối tượng trong lực lượng Quân đội là đối tượng được cử đi học theo chương trình hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng.

Người dự tuyển phải có thời gian công tác 24 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển đến ngày dự thi; riêng giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các Trường CAND và đơn vị trực thuộc Bộ phải có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển đến ngày dự thi.

Cán bộ, giáo viên có bằng tốt nghiệp Đại học PCCC hệ chính quy loại Giỏi công tác tại Trường Đại học PCCC, các đơn vị trực thuộc Bộ, tùy theo nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể cử đi đào tạo ngay (không yêu cầu về thời gian công tác và chức vụ).

Thí sinh dự thi 3 môn: Triết học, Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ngoại ngữ (tiếng Anh). Các môn Triết học và môn Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thi theo hình thức tự luận, thang điểm: 10. Riêng đối với môn Tiếng Anh thi 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, thang điểm: 100. Thí sinh dự thi được miễn môn thi Tiếng Anh trong trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; có bằng tốt nghiệp Đại học chương trình tiên tiến đào tạo trong nước theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch; có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do cơ sở đào tạo Việt Nam cấp; có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, do các trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp, các cơ sở đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, hoặc công nhận, trong thời hạn 02 năm (24 tháng), tính từ ngày cấp chứng chỉ cho đến ngày dự thi.

Trường Đại học PCCC tiếp nhận hồ sơ dự thi của thí sinh tại Phòng Quản lý đào tạo của trường tại cơ sở 1 và cơ sở 3. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 15/8/2020 đối với trình độ Tiến sỹ và hết ngày 20/7/2020 đối với trình độ Thạc sỹ.

PV.

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2014
Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ khóa 7 chuyên ngành PCCC-CNCH
Giáo viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát nhân dân